نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی سیستمهای مخابراتی مرتبط با پالایشگاه اصفهان

تآمین تجهیزات اکتیو

تآمین تجهیزات اکتیو (SDH ) شرکت مخابرات استان اصفهان

تآمین تجهیزات پسیو

تآمین تجهیزات پسیو (PDB ) شرکت مخابرات استان اصفهان

مشاوره

مشاوره جهت برآورد و تآمین تجهیزات ICAT6 شرکت گاز

بهینه سازی و اصلاح

بهینه سازی و اصلاح ساختار تجهیزات PDH , HDSL شرکت مخابرات استان اصفهان

آموزش

آموزش تخصصی تجهیزات انتقال HUAWEI , FIBERHOME , زیمنس

طراحی توپولوژی

طراحی توپولوژی تجهیزات انتقال استان اصفهان (بر روی فیبر نوری)

طراحی توپولوژی رادیوئی

طراحی توپولوژی رادیوئی تجهیزات انتقال استان اصفهان

تست

تهیه تست شیتهای سیستمهای انتقال